Duhovna obnova održana 12.11.2012.

Tema nagovora: „Znanost – vjera – politika“