Kursiljo 2011.

Od 24. 3. - 27. 3. 2011. održan je Mali tečaj kršćanstva u našoj župi