Posveta crkve

9. svibnja 2007. zagrebački kardinal Josip Bozanić posvetio novoizgrađenu crkvu i time na simbolički način označen kraj izgradnje.