Predstavljanje novih ministranata

U nedjelju Krista Kralja održano je predstavljanje novih 9 ministranata u našoj župi.