KRIZMANICI 2018./2019.

SUSRETI U ŽUPI

VJERONAUČNI SUSRETI ZA PRIPRAVNIKE ZA SVETU POTVRDU :

 

PRIPRAVNIK DOLAZI JEDNOM TJEDNO U GRUPU KOJU ODABERE  U  VELIKU ŽUPNU DVORANU

 

-PONEDJELJAK 08.10.2018. U 19.30 SATI NEMA , DAN NEOVISNOSTI, DRŽAVNI BLAGDAN

 

-UTORAK,  09.10.2018. U 19.30 SATI

 

-SRIJEDA, 10.10.2018. U 19.30 SATI

 

-ČETVRTAK, 11.10.2018. U 19.30 SATI 

 

-PETAK,  12.10.2018. U 19.30. SATI