RASPORED SVETIH MISA

29.05.-04.06. 2017.

RASPORED SVETIH MISA

29. 05. 2017.  –  04. 06. 2017.

Ponedjeljak, 29. 05. 2017.

  7.30    -NA NAKANU

     18.30    +IVAN i MIRICA KOPRIVIĆ; +OB. JANČIĆ i HOTKO; -NA ZAHVALU

-----------------------------------------------------------------------------------

 Utorak,  30. 05. 2017.

  7.30  +PAVA KELAVA; -NA NAKANU

18.30  +PETAR i MARIJA KOLAR; +MARKO DOŠLIĆ; +IVAN i BARICA FERENČINA; +ANDRO LJUBIŠIĆ; +MARIJA i VID KRIŽANIĆ, BOROR JURIŠIĆ i OB. MIKŠA; +MAGDALENA i STJEPAN MITER

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  31. 05. 2017., POHOD BDM

  7.30  -NA NAKANU

18.30  +MARA i STJEPAN BRDARIĆ;  +MARA BANOVIĆ i OB.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  01. 06. 2017., SV. JUSTIN

  7.30   -NA NAKANU

18.30   +FRANJO DERMIŠEK

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Petak,  02. 06. 2017.

7.30    -NA NAKANU

18.30  +JOSIPA VIŠNJIĆ; +IVO i MARICA PETEK; +STJEPAN LOBOREC

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  03. 06. 2017., SV. KARLO  LWANGA

  7.30   +JANKO, RUDOLF i BARICA KORMANIĆ

 

--------------------------------------------------------------------------------------

   04. 06. 2017., PEDESETNICA - DUHOVI

  7.30   +VERA PAŽULINEC i NIKOLA RADIĆ

 

 9.30   +ŠTEFICA POLJSKI

 

11.00  -ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJANE

 

18.30  +MARIJA KRAPEC; +OZREN BULJAN; +JURAJ i RENATA GRADINŠĆAK; +FRANJO, GENOVEVA i FRENKI VIDOVIĆ; +DRAGO i IRMA HRGOVIĆ, IVAN i DOROTEJA RENER;

+MARIO DEREŽIĆ; +BARICA, KATICA i VLADIMIR KLIČEK; -NA NAKANU