RASPORED SVETIH MISA

11. - 17. rujan 2017.

RASPORED SVETIH MISA

11. 09. 2017.  –  17. 09. 2017.

 

Ponedjeljak,  11. 09. 2017.

  7.30  -ZAHVALA BDM

18.30  +OB. ŠPILJAK

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Utorak,  12. 09. 2017.,  PRSVETO IME MARIJINO

  7.30  +KATICA i VILIM KUHARIĆ; -NA ČAST KRVI KRISTOVE

18.30   +OB. PECIGOŠ i ŠIMUNJAK; +BLANKA, ALOJZ, BOŽIDAR, JOSIP, LJUBICA, JOSIP ml., REGINA, STJEPAN i JANA MERLIN; +MARKO ORLIĆ, MARKO i PERKA ORLIĆ; +JURKA, ALFONZ, IVAN, IVA i VJEKO JURIĆ, ĐUKA TOMIĆ, SNJEŽANA i DRAGO KOROŠEC; +MIRJANA MILINOVIĆ (god.); -ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  13. 09. 2017., SV. IVAN ZLATOUSTI

  7.30   +ELIZABETA i SEBASTIJAN GUCIĆ

18.30   +JOSIP i MILAN RAČIĆ

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  14. 09. 2017.,  UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

  7.30   +MARICA STANEK

18.30  -NA ČAST BDM

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  15. 09. 2017., BLAŽENA  DJEVICA  MARIJA ŽALOSNA

7.30    +JOSIP MATANOVIĆ; +ANĐA i MATO MILOŠ; NA ČAST PRESVETOG TROJSTVA

18.30 +MIJO BENGEZ i RODITELJE; +ANICA i DRAGAN SOLDAN; -NA NAKANU (ob. Jozepović)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota, 16. 09. 2017.

  7.30   +MIJO JURIĆ ORLIĆ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   17. 09. 2017., DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30    -ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJANE

 

 9.30    +VALENTINA PLEŠA

 

11.00   +IVAN ČUTURA i MATIJA ŠIRIĆ

 

18.30   +BISERKA POSAVEC; +OB. RADOŠEVIĆ i ĐUREK; -NA ČAST DUHU SVETOM