RASPORED SVETIH MISA

04. do 10. prosinca 2017.

  

RASPORED SVETIH MISA

04. 12. 2017.  –  10. 12. 2017.

 

 

Ponedjeljak,  04. 12. 2017.,  sv. Barbara

  6.00   +HERMINA MATANOVIĆ; - NA ČAST SV. NIKOLI

18.30  +OB. RIBIĆ; +BARBARA ŠKRLEC; +BARICA ARTIĆ i BARICA SRDIĆ; -NA NAKANU

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Utorak,  05. 12. 2017.

  6.00   +FRANJO HORVAT; +JOSIP i DANICA ERCEGOVIĆ; ZAHVALA SV. NIKOLI; -NA NAKANU

18.30   +BARBARA i MIJO KREBER, TEREZIJA i JOSIP ROGAČ; +SLOBODAN TOMIĆ, DRAGICA i DRAGIC VRAGOVIĆ; +TOMO, DRAGICA  i DRAGO PAVIČIĆ; +KREŠIMIR BOŠNJAK;

+BOŽO VALJAK, OB. ČUKELJ, VALJAK  i TUPEK

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  06. 12. 2017.,  SV. NIKOLA BISKUP

  7.30  - ZAHVALA SV. NIKOLI

  9.30  - ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJANE

18.30  +NIKOLA, TEREZIJA, LEONIJA, IZIDOR, STJEPAN i GABRIJEL KUŠENIĆ;

+NIKOLA BELANIĆ; +JOSIP i IVANKA PALKO; +SEBASTIJAN i ELIZABETA GUCIĆ, KATICA i VILIM KUHARIĆ, NIKOLA  DODIĆ; +JOSO RUKAVINA; +BRANKO i ROZALIJA KEREŠA,

MILIVOJ HANŽEK; +EDUARD i MATILDA KRSNIK; +DRAGUTIN KOLESAR  i OB. ERVEŠI;

+NIKOLA KOVAČEVIĆ; -NA ČAST SV. NIKOLI; -NA NAKANU; - ZAHVALA SV. NIKOLI

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  07. 12. 2017.,  sv. Ambrozije

  6.00   -NA ZAHVALU

18.30   -ZAHVALA  BDM  BISTRIČKOJ

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  08. 12. 2017.,  BEZGREŠNO  ZAČEĆE  BLAŽENE  DJEVICE  MARIJE

6.00  +ŠIMO i KAJA PARADŽIK; +OB. KRIZMANIĆ; +ANA i PERO BEŠLIĆ; +MILA (ž), STIPAN i    ANTE GAŠPAR; +JURE ANTIČEVIĆ i OB.; -NA ČAST SV. NIKOLI; - NA NAKANU; - NA ČAST BOŽJOJ PROVIDNOSTI

18.30  +IVICA ILIČIĆ; +STJEPAN BARTOLIĆ; +MLADEN ZUBČIĆ i OB. LUKE i JELE ZUBČIĆ; +MARIJA i TOMISLAV CEROVEČKI; +MARIJA i ALBIN KOVAČIĆ; +IVAN MAGNABOSKA i OB.; +OB. MAŠIĆ; +KREŠO i SLAVKO POSAVAC i OB. VDOVIČIĆ; +DRAGUTIN i MARIJA TOMEČIĆ

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  09. 12. 2017.

  6.00   +OB. MANDIĆ, VULIĆEVIĆ i RADOŠ; -NA ČAST SV. NIKOLI

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   10. 12. 2017., DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

      7.30    +IVICA TOMLJANOVIĆ i MIJO KRMPOTIĆ

 

 9.30    +ŽELJKO ŠTEFANČIĆ, OB. STAJNJKO i ŠTEFANČIĆ; +VLADIMIR i SLAVA GOLDIN

11.00   -ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJANE

18.30   +RUDOLF SLUNJSKI (god.); +DAMIR PERIĆ; +STJEPAN KOŠUTIĆ; +TOMO ŽUTIĆ (god.); +JOSIP PERIĆ i IVAN PIŠONIĆ; +JOSIP, KATARINA i KREŠO ERDELIĆ; +BRANKO i ANA HERCEG; +MARKO, PETAR i VIKTORIJA DORIĆ, MARICA i PETAR DVOJAK; +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU;

-NA NAKANU