RASPORED SVETIH MISA

od 12.-18. ožujka 2018.

RASPORED SVETIH MISA

12. 03. 2018.  –  18. 03. 2018.

 

 

Ponedjeljak,  12. 03. 2018.

  7.30   + JOSIP PETAN

18.30  + DRAGAN, JANKO i RUŽA ŽALAC; +JOSIP BELC i OB.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Utorak,  13. 03. 2018.

  7.30   + ANĐA, BOŽO i LUCIJA JELEČ

18.30   + FRANJO PAVINA; +NADA SINKOVIĆ (god.); +DRAGO CRVELIN; -NA ČAST SV. JOSIPA

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  14. 03. 2018.

      7.30   + MIRKO GAJEC i OB. KOMERIČKI

18.30   + BRANKO i ANA CVETKO, JOSIP JAGUNIĆ; +MARICA PERADENIĆ (sv. Misa Zadušnica)

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  15. 03. 2018.

  7.30  + ANKICA i RUDOLF OPOLSKI; +ZDENKA RODIĆ

18.30  + ANTO PRINCIP

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  16. 03. 2018.

  7.30  + LJUBA i ANTE BEŠLIĆ

18.30  +DRAGO CRVELIN; +STIPO, JELA, IKO i ANTE BRKIČIĆ; +TEREZIJA i SLAVKO ŠAŠ; +MILICA i STJEPAN ŠKLEBEC, ANA STANIŠAK; +ANICA i FRANJO BOŠNJAK; +JELKA DŽAJA;  +VUKA MOMČILOVIĆ i MILE STIPETIĆ; +OB. DOŠEN i VAROVIĆ; +BARICA i IVAN FRANČINA; +LUCIJA, MILAN, IVAN, MARICA i LUCIJA RADOŠEVIĆ, OB. KOREN

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  17. 03. 2018.

  7.30   + JELICA PLEŠKO; +TOMO, MARA i JOSIP KESEROVIĆ

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 03. 2018., PETA KORIZMENA NEDJELJA

       7.30    + POK. PROFESORI GLAZBENE ŠKOLE VARAŽDIN

 

  9.30    + JOSIP PETROVIĆ, LADISLAV i ANITA HUNJET

 

11.00    + BISERKA POSAVEC; - ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJANE

 

18.30    + EMILIJA i ĐURO BOŽIČKOVIĆ; +IVAN LEVAK; +JOSIP KRPAN; +ANA PAVINA; +IZIDOR BRIŠKI i NENAD PINOZA; +ANA ŽUPAN; +JOSIP BELANOVIĆ i JOSIP KUČIŠ;

+DRAGO CRVELIN; +JOSIP DUJIĆ; +JOSIP, DRAGA i VIKTOR KAHLINA; +MARIJA CRNKOVIĆ i OB. ŠUTIĆ; -NA NAKANU (ob. Dugandžić); -NA NAKANU