RASPORED SVETIH MISA

16. do 22. travnja 2018.

 

RASPORED SVETIH MISA

16. 04. 2018.  –  22. 04. 2018.

 

Ponedjeljak,  16. 04. 2018.

7.30   +JURA, ANASTAZIJA i JURA ml. HERCEG

18.30  +JOSIP PLASAJEC

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Utorak,  17. 04. 2018.

  7.30   +DRAGICA i MARKO KRAJINA; +ANTE i OLGA MANDUŠIĆ; -ZA BOŽJE MILOSRĐE i PROVIĐENJE

18.30  +RUDOLF i TEREZIJA IMENJAK; +DRAGO CRVELIN; +OB. ČIBARIĆ; +MARIJA MLINAR; +DANE i KATE HEČIMOVIĆ; +MIJO JURIĆ ORLIĆ; +OB. PONGRAC i VLACIĆ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  18. 04. 2018.

      7.30   +IVKA i JURA POZAIĆ; -ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

18.30   +DORA i ŠIMUN GRAČAN, KATARINA KUKEC; +ZORA i ZDRAVKO OGRIZEK

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  19. 04. 2018.

  7.30  -NA ČAST PRESVETOG TROJSTVA

18.30  +ĐURĐICA HERCIGONJA

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  20. 04. 2018.

  7.30  -ZA OBRAČENJE

18.30 +STJEPAN ČIKA PAVLINIĆ; +DRAGO CRVELIN; +ZDRAVKO, IVKA i STJEPAN BALUN; +STJEPAN, MARIJA, DRAGUTIN i LJUBICA GLAS, PETAR i ŠTEFANIJA ŽLENDER, SLAVICA i MARTIN POVIJAČ, ANKICA MRVČIĆ; +KREŠO, KATARINA i JOSIP ERDELIĆ; +STJEPAN i VIKTORIJA LUKINIĆ; +MIRJANA, JANKO, JANA, STJEPAN, MAGDICA i IVAN HREN, STJEPAN i DRAGICA VALTER

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  21. 04. 2018.

  7.30   +ANA TURČIN; -NA ČAST BDM i SV. JOSIPA

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 04. 2018.,  ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA

          7.30  +IVAN i ANĐA MILIČEVIĆ

 

  9.30   +MARIJA i VLADIMIR ŠUPIĆ, ALENKA i PETAR MILIČIĆ

 

11.00   +ELIZABETA TOPREK; - ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJANE

 

18.30    +ZDENKA KLJAJIĆ; +JURAJ ŠPEHAR, IGNAC i JOSIPA PILARIĆ; +PETAR MILINOVIĆ; +ANA RAJH; +STJEPAN DOMITROVIĆ