RASPORED SVETIH MISA

od 14. do 20. svibnja 2018.

 

RASPORED SVETIH MISA

14. 05. 2018.  –  20. 05. 2018.

 

Ponedjeljak,  14. 05. 2018.,  sv. Matija apostol

7.30   +JOSIP i MILAN RAČIĆ

18.30  +IVAN TOCKO; +MARJANA i TOMISLAV PAVLEŠIĆ

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Utorak,  15. 05. 2018.

  7.30   +NA NAKANU

18.30  +MIROSLAV MARTINOVIĆ; +NIKOLA SCHWEIGER; +STANKO i JANA OŽANIĆ, MATO i MARA ABRAMOVIĆ; +DRAGO CRVELIN i VINKO KOVAČIĆ; -NA ČAST MAJCI BOŽJOJ;

-NA ČAST SV. ANTI

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  16. 05. 2018.

      7.30   +IVAN i MARIJA PILJEK, JOSIP i ANA CRNIĆ

18.30   +MIRKO ČURKOVIĆ

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  17. 05. 2018.

  7.30  +ILIJA PLAVAC i OB. RAJNOVIĆ i PLAVAC

18.30  +IGOR MARAG

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  18. 05. 2018.

  7.30  +ANKA i DRAGUTIN KLARIĆ, TIHOMIR ILIĆ; +STJEPAN BAČIĆ (god.)

18.30 +DRAGO CRVELIN i VINKO KOVAČIĆ; +ALEKSANDAR ŽANIĆ; +JOZO i ANICA IVANDA; +STJEPO i LJUBA KATIĆ; +DRAGUTIN KOS, ĐURO i MARA GORENAC

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  19. 05. 2018.

  7.30   +ANTE i LUCIJA, MILE, KAJA i MARKO PRŠA; +ZLATKO KRAPEC

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 05. 2018.,  DUHOVI - PEDESETNICA

          7.30  +MARIJA i STJEPAN LOVRIĆ; +DRAGICA i RUDOLF JAKOPEC

 

  9.30   +DRAGO CRVELIN

 

11.00    - ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJANE

 

18.30    +MARIJA i PETAR KOLAR; +MILICA i DRAGUTIN UDOVIČIĆ, JAGA i MARKO KAJIĆ; +VINKO ANDRLON; +MAGDALENA, STJEPAN i IVAN KLASIĆ, IVAN i FANIKA TONČIĆ