RASPORED SVETIH MISA

od 11. do 17. lipnja 2018.

 

RASPORED SVETIH MISA

11. 06. 2018.  –  17. 06. 2018.

 

Ponedjeljak,  11. 06. 2018.,  sv. Barnaba, apostol

7.30   +STJEPAN TOMIĆ

18.30  +TOMO i MILE LIPOVAC, JELE i IVICA BATKOVIĆ, ANA i MIRKO KOVAČEVIĆ;

+JOSIP GALAC (sv. misa Zadušnica)

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak,  12. 06. 2018.

  7.30   +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

18.30  +IVAN i MILE DUGANDŽIĆ; +RUŽA i CVITAN MIKULIĆ; +ANĐA i ANTE TOMIĆ;

-NA ČAST BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  13. 06. 2018.,  sv. Antun Padovanski

      7.30   +ROMAN BERTONCELJ

18.30   +ANTUN HITREC; +RUŽICA MAROŠEVIĆ; +DRAGO CRVELIN i VINKO KOVAČIĆ; +STJEPAN i BARBARA GOLUBIĆ; +ANTUN OREHOVEC; -NA NAKANU; -NA ČAST i ZAHVALU SV. ANTUNU; -NA NAKANU (Bolfan)

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  14. 06. 2018.

  7.30  +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

18.30  +NA NAKANU (ob. Čolak i Vuković)

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  15. 06. 2018.,  sv. Vid

  7.30  +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

18.30  +OB. PAVIČIĆ, CRLJENICA, VRBOS i DUDIĆ; +IVICA ŽANIĆ; +VLADO BIRAČ

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  16. 06. 2018.

  7.30   +OB. ŠAVORIĆ;  -NA NAKANU (Bolfan)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nedjelja, 17. 06. 2018., JEDANAETA NEDJELJA KROZ GODINU

          7.30  +ANTUN, MARICA i MARIO STANEK

 

  9.30   +MARE GANIĆ

 

11.00   - ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJE

 

18.30    +MARIJAN i MILKA BRALO; +ALOJZIJE ŠPIRANEC; +STIPE RUKAVINA;

+DRAGO CRVELIN i DRAGUTIN HORVAT; +MARICA ZORICA; +MIROSLAV ŠTIMAC