RASPORED SVETIH MISA

8. do 14. listopada 2018.

   

RASPORED SVETIH MISA

8. 10. 2018.  –  14. 10. 2018.

 

Ponedjeljak,  8. 10. 2018.

  7.30   + MILKA i GABRO BJELOPAVLOVIĆ, ILIJA, ELIZABETA i TEREZIJA LEŠIĆ, FRANJO KRMPOTIĆ i RUŽICA PAVIČIĆ

18.30  + NA NAKANU

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak,  9. 10. 2018., sv. Dionizije

  7.30    + NA NAKANU za Hanu i Marina (m)

18.30   + BRANKO PEROŠ; +STANISLAV, BOŽENA i BOŽIDAR  FIRIS; +MARA i MIJO JURIĆ, KATA i IVA; +JANKO i DRAGO TUĐA, STJEPAN i MILICA DRUŽIĆ; +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  10. 10. 2018.

  7.30   + NA NAKANU

18.30   + ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  11. 10. 2018.,  sv. Ivan XXIII

  7.30  + NA NAKANU

18.30  + IVAN i TOMISLAV TRDINA, FRANJO i MARIJA MIKAČIĆ, DANICA KRAMARIĆ, JOSIP URŠULIN, BARBARA LEBOŠ; -ZA OZDRAVLJENJE

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  12. 10. 2018.

 7.30  + NA NAKANU

18.30  + BRANKO GLAVAŠ; +DRAGO BANDIĆ, DRAGICA i IVAN MIKULIĆ; +DRAGICA BUČAR i BERISLAV ČANJEVAC; +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  13. 10. 2018.

  7.30   + TOMISLAV ŠOŠTARIĆ i OB.

  

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nedjelja, 14.10.2018., DVADESET  I  OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

          7.30  + MATIJA, STJEPAN, ANĐA i ZDENKA SOLDO

 

  9.30   + TEREZIJA, NIKOLA, LEONIJA, IZIDOR, STJEPAN i GABRIJEL KUŠENIĆ

 

11.00    + ZA ŽUPLJANE

 

18.30    + FRANJO SMRKULJ i OB.; +PERO i ZORA ŠTEFANČIĆ, JANKO i MARIJA JURATOVAC; +DRAGUTIN BELANOVIĆ; +MATE i KATA MATLEKOVIĆ, NIKOLA i SLAVICA VIDAKOVIĆ, DUBRAVKO KOLOČAJ; +ROZALIJA i IVAN LEVAK; +ANTUN PAVLIĆ; +VLATKO PROS (god.); +JOSIP, DRAGA i VIKTOR KAHLINA