RASPORED SVETIH MISA

od 14.-20.siječnja 2019.

 

RASPORED SVETIH MISA

14. 1. 2019.  – 20. 1. 2019.

 

Ponedjeljak,  14. 1. 2019.

  7.30  + STEVO STJEPANOVIĆ

18.30  +OB. MATIĆ; +JURO i JADRANKA KOSIĆ

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak,  15. 1. 2019.

  7.30 +KATA i MATO UDOVIČIĆ, IVA DRMATIĆ, MARA i MIRO MARIĆ, IVAN SVETEC; +VLATKO MARIČIĆ; -NA NAKANU ZA ZDRAVLJE

18.30 +ZLATA, ANTUN i KATARINA JAGUŠT; +ZDENKA i VINKO BILIĆ; +ZORA ŠPARAVEC i KATA ŠTAVLIĆ; +VERONIKA, PETAR, IVICA i MILAN; +BOŽENA FIRIS; +ZA DUŠE U ČISTIL.

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  16. 1. 2019.

      7.30  +MIRJANA KAURIĆ

    18.30  +PAULA i ANTUN ŠMAGUC

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  17. 1. 2019., sv. Antun Pustinjak

  7.30  + OB. KALIBAN i DOKUPIL; -NA NAKANU

18.30  +PAVAO, ANĐELA i DRAGO ĐURETEK; +ANTUN VIDEK

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  18. 1. 2019., sv. Margareta Ugarska

 7.30  + NIKOLA IVANOVIĆ i OB.

18.30 + ANA BLAŽEVIĆ; +NIKOLA IVANOVIĆ; +MIRJANA KRIŽANIĆ; -ZA ZAHVALU BDM

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  19. 1. 2019.

  7.30   + RUŽICA i MIRKO OREŠKOVIĆ

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nedjelja, 20. 1. 2019., DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30  + SEBASTIJAN i ELIZABETA GUCIĆ

 

  9.30   + MILICA BAŠIĆ

 

    11.00    - ZA ŽUPLJANE

     

    18.30    + MILAN HODAK; +IVAN BOŽIĆ JURAS i OB., IKA, MATE i MARTIN STARČEVIĆ, TEREZIJA i MILAN MIHELJA; +IVAN PRUGOVEČKI; +MATEJ i JAKA LEKO; +IVO KARMELIĆ; +MANDA STOJANOVIĆ, OB. GREGOROVIĆ i ŠOKČEVIĆ;