RASPORED SVETIH MISA

11.-17. veljače 2019.

RASPORED SVETIH MISA

11. 2. 2019.  – 17. 2. 2019.

 

Ponedjeljak,  11. 2. 2019., Blažena Djevica Marija Lurdska

  7.30  + VLADO, NADA, ANĐELA i STJEPAN NOVAK; -ZAHVALA GOSPI LURDSKOJ

18.30  + MARKO OROZ; +MARKO VUJEVIĆ; +JANKO LATKOVIĆ; +ANICA i MIJO MAMIĆ

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak,  12. 2. 2019., sv. Agata

  7.30 + LJUBICA HLEVNJAK; -NA NAKANU ZA OBRAČENJE

18.30 + DRAGO CRVELIN i DRAGO HORVAT; +TATJANA HUKIĆ i ESMA ŠIROKI;

+ŠTEFICA PECIGOŠ i MARIJA OREŠKOVIĆ; +VIKTOR KUKEC; +ROMAN PISARIĆ i

MARINA ERDELIĆ; +VLADIMIR, BARICA i ZVONIMIR LEŽAIĆ

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  13. 2. 2019., sv. Katarina Ricci

      7.30  + ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

    18.30  + NA NAKANU

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  14. 2. 2019., sv. Valentin

  7.30   + DRAGICA i JOSIP PENEZIĆ

18.30  + MILAN TADIĆ

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  15. 2. 2019.

 7.30  + NA NAKANU

18.30 + TOMO RAJNOVIĆ; +ZVONKO NEVISTIĆ; +STJEPAN BELANOVIĆ; +TEREZIJA i

MIRKO JURAK, ANA, TOMO, JOSIP i STJEPAN KLJAK, MARKO ČUČIĆ

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  16. 2. 2019.

  7.30   + SLAVEN IVANKOVIĆ; +ĐURĐICA HERCIGONJA

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nedjelja, 17. 2. 2019., ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30  + ANTUN i ANA KUČIŠ, IVAN i VERICA TOPOLOVEC, MICIKA ĐURKAN

 

  9.30   + JOZEFINA NIKOLIĆ

 

    11.00   + FRANO ČUTURA; - ZA ŽUPLJANE

     

    18.30    + NIKOLA i SLAVICA VIDAKOVIĆ, MATO i KATICA MATLEKOVIĆ,

DUBRAVKA KOLOČAJ; +OB. KELEČIĆ, MIRJANA KAROVLAN; +ZVONIMIR SELJAN,

FRANJO BELANIĆ