RASPORED SVETIH MISA

13.-19. svibnja 2019.

 

RASPORED SVETIH MISA

13. 5. 2019.  – 19. 5. 2019.

 

Ponedjeljak,  13. 5. 2019., BDM Fatimska

  7.30  + NA NAKANU; -ZAHVALA BDM FATIMSKOJ

18.30  + ANDRO LJUBIŠIĆ; +DAVORIN KRAGIĆ; -NA ČAST BDM FATIMSKE

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak,  14. 5. 2019., sv. Matija apostol

  7.30  + LUKA, MARIJA i DINKO ŠULJIĆ

18.30  +JOSIP i MILAN RAČIĆ; +NIKOLA ŠVAJGER; -NA NAKANU

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  15. 5. 2019.

      7.30  + MIROSLAV, ANTE, MARKO i JANJA MARTINOVIĆ

    18.30  + JELA ŠEGO (30 dan srti); -ZA OBRAČENJE HRVATSKOG NARODA

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  16. 5. 2019., sv. Ivan Nepomuk

  7.30  + NA NAKANU

18.30  + ZA OZDRAVLJENJE (obitelji Seničić)

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  17. 5. 2019.

  7.30 + NA NAKANU

18.30 + ALEKSANDAR ŽANIĆ; +ZDRAVKO, IVKA i STJEPAN BALUN, IGOR MARAG; +STJEPAN BAČIĆ (god.); +JOSIP KLOBUČAR; +MARICA ZORICA (god.);

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  18. 5. 2019.

  7.30   + MARKO i FRANJO LIPOVAC; -NA NAKANU; -NA NAKANU ZA OBITELJ

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nedjelja, 19. 5. 2019., PETA VAZMENA NEDJELJA

  7.30  + MARIJA i STJEPAN LOVRIĆ

 

  9.30   + FRANJO i MILKA NOVOSEL, OB. BOLTEN NOVOSEL

 

    11.00   + ZA ŽUPLJANE

     

    18.30 + NIKOLA IVANOVIĆ; +ANTE, LUCIJA, MILE, KAJA i MARKO PRŠA; +NIKOLA, MARIJA, JELA, NIKOLA i DRAGICA GRUBAČEVIĆ; +MARICA MARIČIĆ, OB. RAJNOVIĆ; +KRIŽANA, MARA, KATA i ANTE SABLJIĆ; +RUDOLF VARJAČIĆ; +MIJO KUHNER; -NA NAKANU;