RASPORED SVETIH MISA

LJETNI RASPORED SV. MISA OD 01.07. DO 23. 08. 2020.

RASPORED SVETIH MISA

29. 06. 2020.  – 05. 07. 2020.

 

Ponedjeljak,  29. 06. 2020., sv. Petar i Pavao

  7.30  + PETAR DELIĆ;

18.30  + PERO, JOSIP i NADA POŽGAJ; +PETAR VICAN; +PETAR i PERA GVERIĆ; +MARTIN PETKOVIĆ; + BRANKA i IVAN PAVIČIĆ; -NA ČAST BEZGRJEŠNOG SRCA MARIJINA;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak,  30. 06. 2020., Prvomučenici Svete Rimske Crkve

  7.30  + NA NAKANU;

18.30  + MARIJA i RUŽICA KUDELKA; +DUBRAVKA GORETA i LJILJANA MIKULIĆ; +DAMIR ŽAKMAN; +PREDRAG KRSNIK; +DRAGICA i ABRAM LJUBIČIĆ; +ANTE TOKIĆ; +STJEPAN, MARIJA i IVAN PETKOVIĆ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  01. 07. 2020.

  7.30  + NA NAKANU ZA ZDRAVLJE;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  02. 07. 2020.

  7.30  + NA NAKANU;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  03. 07. 2020., sv. Toma apostol

  7.30  + MANDA BRAJKOVIĆ; +ANA TONČEK i ANTUN SVETLOŠAK, MIJO, LUCA i ŠIMO MARINIĆ, KATA PINTAR;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  04. 07. 2020., sv. Elizabeta Portugalska

  7.30   + IVO i MILE LIPOVAC;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedjelja, 05. 07. 2020., ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

  7.30  + ZA ŽIVE i POKOJNE  ŽUPLJANE;

 

  9.30   + TOMISLAV i STJEPO KATIĆ;

 

18.30   + STJEPAN BELANOVIĆ i IVAN NOVOSEL; +JOSIP JEDVAJ; +DANICA TKALČIĆ, ANKA i IVAN KLEMAR; +MARKO MILKOVIĆ, OB. RATKOVIĆ i BENDEKOVIĆ; +IVA i MILAN TADIĆ; +STJEPAN IMENJAK, ANA ŠIMUNJAK (god.), KATICA i MIRKO MERLIN; +OB. JAGNIĆ; +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU;