RASPORED SVETIH MISA

od 03. do 09. kolovoza 2020.

RASPORED SVETIH MISA

03. 08. 2020. – 09. 08. 2020.

 

 

Ponedjeljak,  03. 08. 2020., bl. Augustin Kažotić

 7.30  + STOJAN BOŠKOVIĆ; +OB. ANTUNOVIĆ; +ŠTEFANIJA i NIKOLA GLOGOVIĆ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak,  04. 08. 2020., sv. Ivan Marija Vianney

 7.30  + DARKO KRAVARŠĆAN (hr. branitelj); +MILAN DRENŠKI; +MARA BARILEC i OB., MARTIN ŠAKORONJA; +ZA SVE HR. BRANITELJE; -NA NAKANU (ob. Miloš); -NA ČAST PREDRAGOCJENE KRVI KRISTOVE;

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  05. 08. 2020., Gospa Snježna

 7.30  + IVAN ĆAVAR; +HR. BRANITELJE;

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  06. 08. 2020., Preobraženje Gospodinovo

 7.30  + IVAN, MAGDA, STJEPAN i BARA KURAŽI; -NA ČAST BOŽJE PROVIDNOSTI;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  07. 08. 2020., sv. Siksto II

 7.30  + BARBARA NOVOSEL, +MARIJA RIČKO; +LJUBICA RONTIĆ (god.); -NA NAKANU (ob. Miloš); -ZA ZDRAVLJE SENKE; -NA ČAST SV. JOSIPA;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  08. 08. 2020., sv. Dominik

 7.30   + IVAN RIBIĆ i KUZMAN BAKIĆ; +JOSIP KRPAN i DANIJELA GJUČEVIĆ;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedjelja, 09. 08. 2020., DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

 7.30  + MILKA i JURAJ NOVAČIĆ;

 

 

 9.30   + ANDRIJA SEMEŠ; -ZA ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

 

 

18.30  + JOSIP JEDVAJ; +DANICA TKALČIĆ, ANKA i IVAN KLEMAR; +ANA JUREŠA i AGATA STANČIĆ, MAGDALENA HERCEG i IVKA STANČIĆ;