SV. MISE KROZ TJEDAN

19. - 25. LIPANJ 2017.

 

RASPORED SVETIH MISA

19. 06. 2017.  –  25. 06. 2017.

Ponedjeljak, 19. 06. 2017.

  7.30   +MARA i NIKO JARANOVIĆ, OB. BAGIĆ

    18.30    +MARKO RUKAVINA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Utorak,  20. 06. 2017.

  7.30  +EMILIJA i NIKOLA ČOKO; +MILICA GRUJČIĆ; +RUDOLF HERCIGONJA i VLADIMIR SJEKLOČA; -NA ČAST SV. JOSIPA;  -NA ZAHVALU

18.30  +BOŽIDAR LJILJA i OB.; +ZLATKO KOVAČIĆ; +MARIO LEJČEK

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  21. 06. 2017.

  7.30  +ROKO MARIN

18.30  +SLAVKO i DRAGICA GARAŠIĆ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  22. 06. 2017.

  7.30   +MARA BALIJA

18.30   +MAJA i DRAGAN BEGOVIĆ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  23. 06. 2017., PRESVETO SRCE ISUSOVO

7.30    +ANTUN i PAULA ŠMAGUC; -NA NAKANU (ob. Džaja)

18.30  +MILICA i STJEPAN SENIČIĆ; +IVAN GLOGOLJA, SLAVKO i JULIJANA ZANOŠKI; +ZDENKA KLJAJIĆ; +OB. KRAJDL, ŠTEFANČIĆ, LONČAR i ŠKRILJAC; +IVAN SOLDO; +IVAN, DORICA i PETAR HULJAK

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  24. 06. 2017., ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

  7.30   +TOMISLAV PAHEK; +IVAN KELAVA i OB.; +IVAN HARAPIN; +OB. JURČEVIĆ;

+IVAN SOKAČIĆ; +OB. DUŠAK; +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU; -NA NAKANU (ob. Soldo); -NA ČAST SV. IVANA KRSTITELJA;  -NA NAKANU

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   25. 06. 2017., DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30   +ELIZABETA i SEBASTIJAN GUCIĆ

 

 9.30   +ŠTEFANIJA i BOŽO LANDRIPET; +ANDRA, MARIJAN i VENCEL ČULJAK

 

11.00   -ZA ŽIVE i POKOJNE ŽUPLJANE

 

18.30  +IVAN, ANĐELA i JAKOB BERGOVEC; +MARIJA i ANTUN KASAPOVIĆ