Svete mise

23.11.2020. - 29.11.2020.

 

RASPORED SVETIH MISA

23. 11. 2020.  –  29. 11. 2020.

 

Ponedjeljak,  23. 11. 2020., sv. Klement I

7.30  + TIHOMIR ILIĆ, ANKA i DRAGUTIN KLARIĆ;

    18.30  + DANICA FORTUNA, OB. FORTUNA i FRIC, ZVONIMIR i VIKTORIJA MAJIĆ; +BOŽENA ČUSAK (zadušnica);

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak,  24. 11. 2020., sv. Andrija Dung-Lac

      7.30  + MIRJANA SLJEPČEVIĆ, LJUBICA i ZVONKO BUŠIĆ; +SEBASTIJAN i ELIZABETA GUCIĆ, KATICA i VILIM KUHARIĆ;

    18.30  + VLATKA DUŠKOVIĆ i OB., ALOJZIJA KOLOB; +TOMISLAV MAJIĆ, ANA GAJIĆ i PAULA GOTIĆ; +STJEPAN PUHAK; +MARIJA CVIJANOVIĆ (zadušnica); -NA NAKANU BDM; -NA ČAST GOSPE OD ZDRAVLJA;

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  25. 11. 2020., sv. Katarina Aleksandrijska

  7.30  + KATICA i IVAN HOTKO;

    18.30  + ŠIMO i KAJA PARADŽIK; +OB. KOVAČIĆ i PETROVEČKI; +KATA i KARLO ZADRO; +KATARINA GRUDENIĆ;

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  26. 11. 2020.

      7.30  + DANICA PETROVIĆ i OB.;

18.30  + ANĐA i IVA JURČEVIĆ;

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  27. 11. 2020.

 7.30  + MARTIN ŠAKORONJA i OB., IVAN MEŽNARIĆ; +CECILIJA, VJEKOSLAV, ANĐA, TONINA, KATA i MARIJA GUCIĆ;

    18.30  + MARIJA i STJEPAN JAMBREŠIĆ; +TOMISLAV KOVAČIĆEK; +MARKO CONJAR; +MARJANA PUHAK; +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU;

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  28. 11. 2020.

  7.30   + IVAN RIBIĆ; +ZVONIMIR ROB;

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nedjelja, 29. 11. 2020., PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

  7.30  + ZA ŽIVE i POKOJNE  ŽUPLJANE;

 

  9.30   + OB. BOŠKOVIĆ;

 

    11.00   + JOZA i JUKO RAMLJAK;

 

    18.30   + LJUBICA, ILIJA i MATO MATANOVIĆ; +UZEIR TUTUNDŽIĆ; +VLADIMIR, JANKO i MARA JURATOVAC, PERO, ZORA i ANDRIJA ŠTEFANČIĆ; +VERONIKA i MAKS BEDNJANEC; +ZLATA BAREŠIĆ; +AGATA, LJUBICA, ROKO, TONI i MARIJA IVANOVIĆ; +JOSIP JEDVAJ, JELKA ŠALAJ i IVAN ROZMAN;