VJERONAUK U ŽUPI - GRUPE ZA PRVU SVETU PRIČEST

2020./2021. godina

OŠ D. TADIJANOVIĆA:

 

PONEDJELJAK - 3.A u 12.35

 

ČETVRTAK - 3.B u 12.35


SUBOTA - 1) 3.C u 8.30

             - 2) 3.D u 9.15 

 

OŠ STENJEVEC:

 

-kada su ujutro u školi

PONEDJELJAK - 3.C u 11.20

                      - 3. B u 12.00

 

SRIJEDA - 3.A u 11.20

              - 3.D u 12.00

 

-kada su popodne u školi

PONEDJELJAK - 3.C u 12.45

                     - 3.B u 13.30

 

UTORAK - 3.A u 13.00

 

SRIJEDA - 3. D u 13.00