Ministranti

Ministranti kao službenici oltara pripomažu da bogoslužje bude još ljepše. Ime ministrant dolazi od latinske riječi ministrare što znači posluživati pa se stoga riječ ministrant prevodi kao poslužitelj kod oltara. Poslužitelj je prvenstveno samoga Boga koji svake svete mise dolazi kroz svoga Sina Isusa među svoj narod. Tako ministrant služi, on poslužuje, priprema i navješćuje dolazak Isusa Krista za vrijeme svete mise.

Ministrantski zbor Župe svetog Nikole biskupa - Stenjevec II u školskoj godini 2010./2011. čine 23 ministranata (16 dječaka i 7 djevojčica). Prema starosnoj dobi naši ministranti su najvećim dijelom osnovnoškolci, no ima i predstavnika koji idu u srednju školu kao i onih koji još nisu krenuli u školu. Tijekom školske godine svake subote u 11 sati ministranti se redovito okupljaju na ministrantskim sastancima na kojima se druže, igraju i vesele, a ujedno i uče nešto novo kako bi se što bolje pripremili za posluživanje u liturgiji. Ministrantski su sastanci korisni za učenje i uvježbavanje zadataka koje ministranti obavljaju kod liturgijske službe i za dogovaranje oko posluživanja kod nedjeljnih misa.

Na početku ove školske godine za nove ministrante je kod nedjeljne svete mise održana svečanost primanja u ministrantsku službu, a za stare je ministrante održana obnova ministrantskih obećanja kako bi potvrdili svoju spremnost za obavljanje dužnosti službenika oltara naše župne zajednice.

Kako se može postati ministrantom?

Tijekom mjeseca rujna započinju prvi ministrantski sastanci nakon ljetne stanke pa se tada obavlja glavni upis ministranata za tu školsku godinu. Međutim, i tijekom školske godine ukoliko postoje dječaci i djevojčice koji imaju želju postati ministrantom, mogu to postati tako da se prijave župniku u župnom uredu ili da dođu na neki od sastanaka koji se održavaju redovito svake subote. Ministrantska služba je vrlo važna i potrebna služba za svaku župu. Međutim, biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Stoga se i pozivaju oni kandidati za ministrante koji se osjećaju spremnima i koji doista imaju pravu želju da pristupe zboru ministranata te da tako aktivno sudjeluju u našoj župnoj zajednici.

Ministrantski sastanci u našoj župi: subotom u 10,00 sati

Voditelj ministranata: Roman Šubić