RASPORED SVETIH MISA

6. 2. - 12. 2. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

6. 2. 2023. – 12. 2. 2023.

 

Ponedjeljak,  6. 2. 2023.

18:30   + OB. ŠPIRANEC I PETROVEČKI;

 

Utorak,  7. 2. 2023.

18:30   + EMILIJA PURKOLT, VESNA, ZLATKO I MARTINA LJUBIČIĆ; + RUŽA BREKALO; + VILMA ŠTROK (god.), ELIZABETA LELJAK; + MATILDA I JOSIP HLUPIĆ, BLAŽ, MARA I ANTUN BOŠNJAKOVIĆ, SLAVICA SUROP; + HRVOJE KABLAR; + KATICA VAJDIĆ; + DANE I KATE HEĆIMOVIĆ; + JERKO SMILOVIĆ; + TOMO ŠEKRST; + PREČ. ANTUN SENTE; + MATO KRPAN, VLADIMIR JURATOVAC; + TADIJA BORAS; + JAGODA ČUTURA; + ZORA CVETKOVIĆ I OB.; + SNJEŽANA ADAMIĆ; + JOSIP I ZVONIMIR KUČIŠ; + OB. DIMIĆ, DRINOVAC I KLEMAR;

Srijeda,  8. 2. 2023.      

18:30    + ŽELIMIR ŠEGO

 

Četvrtak, 9. 2. 2023.

18:30   + SLAVA SPAJIĆ; + RUŽA BRKIČIĆ;  

 

Petak, 10. 2. 2023. BL. ALOJZIJE STEPINAC

18:30   + SIDONIJA I MILAN DRAGIČEVIĆ I OB.; + IVICA I DAVOR SIJATRO; + BIBA I LADISLAV FRUK; + MILKA I ANKICA LULIĆ; + JOSIPA I STJEPAN GALIĆ; + MARIJA I MARKO BUDROVIĆ, OB. ŠIMUNČIĆ; + GORDANA KRAL; + TOMISLAV, JOSIP I BORIS BAŠIĆ; + MIRA MUŽEVIĆ; + RUŽA BRKIČIĆ; + JAGODA ČUTURA; + KATARINA BRLETIĆ; + EVICA, MIJO, BARA, JOSIP I TOMO BRAIM I OB. BESEDNIK; + MILJENKO I IVANKA BENGEZ; + JOSO I MANDICA RUKAVINA; + JANKO LATKOVIĆ;

 

 Subota,  11. 2. 2023.

 7:30   + MARKO VUJEVIĆ;

 

 

Nedjelja, 12. 2. 2023.,  6. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + PAVO KARAULA;

9:30   + JAGODA ČUTURA;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + DRAGO CRVELIN I VINKO KOVAČIĆ;