RASPORED SVETIH MISA

6. 3. - 12. 3. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

6. 3. 2023. – 12. 3. 2023.

 

Ponedjeljak,  6. 3. 2023.

18:30   + DRAGICA I VJEKOSLAV KUHARIĆ;

 

Utorak,  7. 3. 2023.

18:30   + IVAN, KLARA, IVANKA, VERONIKA I LUCIJA BARBA I OB.; + ANA ĆAVAR; + DRAGAN, IVA, REFIJA, MARKO, ANĐA, MILICA, ANA I MARA RAVLIĆ; + MARIJA I DANE KRPAN; + BRANKO SABOLIĆ; + IVAN, KATA I MARTIN ČUTURA; + ŽELJKO MAZLOVIĆ; + LUKA IVANČIĆ; + RUŽA BREKALO; + EMILIJA PURKOLT, ZLATKO, MARTINA I VESNA LJUBIČIĆ; NA ČAST SV. JOSIPU;

 

Srijeda,  8. 3. 2023.

7:30      NA NAKANU;

18:30    + ANTUN LOVRENČIĆ; + STIPO KRAJINA I OB.; + MIRA JEŽEK; + AGATA, STANKO, ZLATKO, IVAN I OB. VIDEK; + DRAGO HORVAT I VINKO KOVAČIĆ; + DRAGUTIN, NIKOLA, MARICA GRUBAČEVIĆ; + KRSTO I VENKA BOŠNJAK, ZDRAVKO I LJUBA PRLIĆ; + PREČ. ANTUN SENTE; ZA ZAHVALU; NA ČAST SV. JOSIPU; NA NAKANU;

 

Četvrtak, 9. 3. 2023.

18:30   + MIRJANA PIŽIR;  

 

 Petak, 10. 3. 2023.

18:30   + DANICA I STJEPAN KOŠĆAK; + OB. VUKOJEVIĆ I PRIMORAC; + TAMARA KATIĆ I PAVAO ROGIĆ; + IVICA HREBINEC; + ŠTEFICA LASIĆ I VINKO KARALIĆ; + IVKA PUŠELJIĆ; + VALERIJA PETEŠIĆ; + VLADIMIR NOVOSEL; + MILAN I IVKA LEŠ; OB. ŠIMUNČIĆ; + MARIJA DOKOZIĆ; ZAHVALA MILOSRDNOM ISUSU; NA ČAST MUKE KRISTOVE; NA NAKANU; ZAHVALA BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI;

 

Subota,  11. 3. 2023.

 7:30   + IVAN JAMBREČINA I ANA RUKLIĆ;

 

Nedjelja, 12. 3. 2023.,  3. KORIZMENA NEDJELJA

7:30  + IVKA I JOSIP ŠKORJANEC;

9:30   + JURE BREULJ;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + DAMIR MUJKIĆ;