RASPORED SVETIH MISA

27. 3. 2023. – 2. 4. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

27. 3. 2023. – 2. 4. 2023.

 

Ponedjeljak,  27. 3. 2023.

18:30   + MANDA I LUKA STUPARIĆ;

 

Utorak,  28. 3. 2023.

18:30   +preč. ANTUN SENTE; + ZLATKO, VESNA I MARTINA LJUBIČIĆ, EMIJA PURKOLT; + RUŽA BREKALO; + OB. PAŠALIĆ; + VJEKOSLAV, STJEPAN, ANA I ZORICA BALAŠKO; + LJUBICA MITROVIĆ; + MILE FINDRIK; + FRANJO POŽARIĆ; + LUKA DŽINBEG; + OB. PAVKOVIĆ; + TOMO PLIVELIĆ; + MIRKO BRLETIĆ I OB.; + ILIJA ŠAKIĆ I OB.; + ANTE I IVAN ĆURIĆ, ILIJA I IVA ĆURIĆ I OB.; + ANA MAMIĆ; + BOŽO I ANĐA JELAČ; + VITOMIR GALIĆ, MARIJA PENDE I NEDJELJKA BEDNJAČ; + JOZEFINA I IVO ODIĆ; + SLAVKO GORETA; + OB. MATANOVIĆ; + ANTE I JOZA BEKAVAC I OB.; + MELITA KORDIĆ – BAMBIR I KATA BAMBIR; + IVA LEBO; + ZVONIMIR ROB;

 

Srijeda,  29. 3. 2023.

18:30    + IVA I MILAN TADIĆ;

 

Četvrtak, 30. 3. 2023.

18:30   + STJEPAN BRKIĆ I RUŽA ZELIĆ;  

 

 Petak, 31. 3. 2023.

18:30   +OB. VAROVIĆ I DOŠEN; + KATA I NIKOLA PALIĆ; + STJEPAN , DELFA I JOSIP MARIĆ; + ANA I ĐURĐICA BUDIĆ; + TOMA PLIVELIĆ; + DAMIR MUJKIĆ; + MANDA RINČIĆ, PETAR DEREŽIĆ, ELIZABETA DEREŽIĆ, MARA SUNEK, ŽELJKO DEREŽIĆ; + MARICA I HINKO SENČER; + IVKA PUŠELJIĆ; + MARTIN ŠAKORONJA I OB.; + KATICA I JURAJ KRAPEC; + ANTE KOVAČIĆ; + MLADEN, IVANKA I STJEPAN ŠELENDIĆ, MIJO I SLAVICA BEG; +VLADO RAGUŽ; + ZA ZDRAVLJE I BLAGOSLOV OB. MARIĆ, MAJSTOROVIĆ I ĆURIĆ; ZA OBRAĆENJE I MIR U OBITELJI; NA ČAST MUKE KRISTOVE; ZAHVALA MILOSRDNOM ISUSU;

 

 Subota,  1. 4. 2023.

 7:30   + LJILJA DUGANDŽIĆ;

 

 

Nedjelja, 2. 4. 2023.,  CVJETNICA

7:30  + ANKA I MATE MIČ;

9:30   + FRANJO I TEREZIJA JAZBEC;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + MIJO MATLEKOVIĆ;