RASPORED SVETIH MISA

12. - 18. 6. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

12. 6. 2023. – 18. 6. 2023.

 

Ponedjeljak,  12. 6. 2023.

18:30   + VLADO BIRAČ;

 

Utorak,  13. 6. 2023.

18:30   + STJEPAN I BARBARA GOLUBIĆ; + IVKA BAKULA; + IVAN KRALJ; + RUŽA BREKALO; + VESNA, ZLATKO I MARTINA LJUBIČIĆ, EMILIJA PURKOLT; + ANTO GOLEMOVIĆ; + MANDA KUVEDŽIĆ; + MARKO ŠKEGRO; + ANTUN ANTE BARIĆ; + ANTE I IVAN ĆURIĆ I OB.; + JOSIPA I DANE KORIČIĆ I OB.; + VINKO ZVORNIK; + ROMAN BERTONCELJ; + IVA I GABRO ČALE; + MATE, MATIJA I ANĐA ŠIRIĆ; + ANTE BLAŽANIN; + DAMIR GRGIĆ; + IRENA SEDLIĆ; + PREČ. ANTUN SENTE; + TONINA GUCIĆ; + BOŽO I ZLATAN GRBEŠIĆ; NA NAKANU; ZA ZDRAVLJE SLAVKA I MIROSLAVA BAMBIR;

 

Srijeda,  14. 6. 2023.

18:30    + MATIJA PERKOVIĆ (sprovodna); + JOSIP, MILE I RUŽA PAVIČIĆ; + NIKO, MARKO I KATICA CRLJENICA;

 

Četvrtak, 15. 6. 2023.

18:30    + IVAN TOCKO;

 

Petak,  16. 6. 2023.

7:30      + VLADKO KRALJ; + OB. FILIĆ I KUVEDŽIĆ; + IVO STUPARIĆ;

18:30    + IVAN, ANA I SLAVKO ŽIMBREK; + STANKO BOŽINOVIĆ; + IVAN PRUGOVEČKI; + NIKOLA IVANOVIĆ (godišnjica); + STJEPAN MAJDAK; NA ČAST SRCA ISUSOVA I MARIJINA; NA ČAST SRCU ISUSOVU;

 

Subota,  17. 6. 2023.

7:30      + ZA ZAŠTITU SVETOG NIKOLE;

 

Nedjelja, 18. 6. 2023.,  JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  ANA BARLOVIĆ;

9:30   + STJEPAN, ZLATA I ALEKSANDAR ŠPARAVEC;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + ALOJZIJE ŠPIRANEC;