RASPORED SVETIH MISA

RASPORED SVETIH MISA 26. 6. 2023. – 2. 7. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

26. 6. 2023. – 2. 7. 2023.

 

Ponedjeljak,  26. 6. 2023. 

18:30   + MARIJA EZGETA; + GORDANA LUČIN (sprovodna)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Utorak,  27. 6. 2023.

18:30   + KATICA ŠKARIKA (sprovodna); + MIRKO JAKOPEC; + OB. TOKIĆ; + RUŽA BREKALO; + EMILIJA PURKOLT, VESNA, MARTINA I ZLATKO LJUBIČIĆ; IVKA I MILAN LEŠ; + STJEPAN LANDRIPET; + ZLATKO I REGINA BIRAČ; + STJEPNA I MILICA SENIČIĆ; + BARBARA, STJEPAN I IVAN JAGAR;

 

Srijeda,  28. 6. 2023.

18:30    + BRANKO GLAVAŠ;

 

Četvrtak,  29. 6. 2023. SV. PETAR I PAVAO

7:30      + PETAR KOZLOVAC  I ZLATA KOVAČEC I OB.

18.30     + RATKO LETINA; + ZVONIMIR ROB; + SLAVKO GORETA; + PETAR I AMALIJA HUMSKI; + PERO I ZORA ŠTEFANČIĆ, VLADIMIR JURATOVAC, MATO KRPAN, PETAR I PERA GVERIĆ; + BRANKA I IVAN PAVIČIĆ;

 

Petak,  30. 6. 2023.

18:30    + MARIJA, MARIO I MIRKO EZGETA;

 

Subota,  1. 7. 2023.,

7:30      + STJEPAN KOLAR;

 

Nedjelja, 2. 7. 2023.,  13. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  ZA ZAŠTITU SV. NIKOLE.;

9:30   ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + ANA MAMIĆ;