RASPORED SVETIH MISA

17.- 23. SRPNJA 2023.

RASPORED SVETIH MISA

17. 7. 2023. – 23. 7. 2023.

 

Ponedjeljak,  17. 7. 2023. 

18:30   + JURAJ ŠIVAK I OB. ŠIVAK, VEBER I FABRO;

 

Utorak,  18. 7. 2023.

18:30   + FRANJO BELANIĆ, BRANIMIR KESTIĆ, SLAVICA GRDIŠA, TOMO ŽALAC; + RUŽA BREKALO; + EMILIJA PURKOLT; + VESNA, ZLATKO I MARTINA LJUBIČIĆ; + OLGA DRLJAČA; + OB. LULIĆ I VRCAN; + MAŠA BULJAT, SANDRA I GRGA LULIĆ; + JAGICA I BOŽIDAR GORUP; + IVKA I FRANJO ČUTURA; + SLAVA SPAJIĆ; + MARIJA I MARKO BUDROVIĆ; + OB. ŠIMUNČIĆ; + ANKICA MLINARIĆ; FILIP KOLAR; + BERISLAV BENOTIĆ; + STIPO TOKIĆ I OB.; NA NAKANU; NA NAKANU ZA SAŠU;

 

Srijeda,  19. 7. 2023.

18:30    + TEREZIJA I SREĆKO LOVRIĆ;

 

 

Četvrtak,  20. 7. 2023.

18.30   + ILIJA I IVKA VIDOVIĆ I OB. VIDOVIĆ, MANDA, IVAN I ANTO KATIĆ I OB. KATIĆ;

 

Petak,  21. 7. 2023.

18:30    + OLGA DRLJAČA; + MANDICA BARANČEK; + NEVENKA I MIRKO COGOVIĆ; NA NAKANU:

 

Subota,  22. 7. 2023.,

7:30      ZA ZAŠTITU SV. NIKOLE;

 

 

Nedjelja, 23. 7. 2023.,  16. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + KATICA I VILIM KUHARIĆ; KREŠIMIR NOVAK.;

9:30   ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + ĐURO I JULA VELETIĆ; + MARICA PASARIĆ;