Raspored svetih misa

06.11. 2023. – 12. 11. 2023.

Ponedjeljak, 06.11.2023.
18:30 SPROVODNA: + MILAN HEĆIMOVIĆ; + ZORAN LJEVAK; TONA I VLADO RADEVIĆ; ANKICA I MIROSLAV ŽARKO; JANJA I IVO BARNJAK; TADIJA I ANĐELINA KRISTIĆ; BOŠKO VUKUŠIĆ; IVAN VAMPOVAC

 

Utorak, 07.11.2023.
18:30 SPROVODNA: + VALERIJA SAVIDES; +ŽELJKO OCVIRK; +ALBINA KRANJČEC; IGOR RAGUZIN (god.);+MARIJA I ŽARKO HRASTINSKI; +OB. NOVINA; MILKA SEVER; OB. FAJDETIĆ; +OB. FILIĆ I KUVEŽDIĆ; +EVA I ZDENKO ČESI; ZAHVALA SV. JUDI TADEJU; +LUKA KAVUR; OB. KAVUR, MOGUŠ I VARGA; +MIJO HAMBEK; NA ČAST KRVI KRISTOVE; +RUŽA BREKALO; ZLATKO, VESNA I MARTINA LJUBIČIĆ; EMILIJA PURKOLT; ZA DUŠE U ČISTIŠTU; +OB. VUKELIĆ, LOLOĆ I RAJKOVIĆ; PERE I MARINKO LJUBIČIĆ

 

Srijeda, 08.11.2023.
18:30 + JAGODA ČUTURA (god.)

 

Četvrtak, 09.11.2023.
18.30 +IVAN TOMEČIĆ; JANA I IGNAC SOKAČIĆ

 

Petak, 10.11.2023.
18:30 +STJEPAN LANDRIPET; MARIJA I VILKO LANDRIPET; +RUDOLF I OB. CERAJ; +RUŽICA, ALEKSANDAR I VLATKO PROS; +MARIJA PAVLEK; +MARIJA I MIJO SALOPEK; +MARIO,MARIJA I MIRKO EZGETA; +ZVONIMIR SELJAN (god.); +DUJO, ILIJA I EDO KRMPOTIĆ; NA NAKANU ZA ZDRAVLJE U OB.

 

Subota, 11.11.2023.
7:30 +ANICA BAKARIĆ

 

Nedjelja, 12. 11. 2023., 32. NEDJELJA KROZ GODINU
7:30 + DANICA FRANJKOVIĆ
9:30 + ANICA I SLAVKO VIJAČKIĆ
11:00 ŽUPNA SVETA MISA
18:30 + MARA I ANTE PRANJIĆ