Krštenje

Za krštenje djeteta potrebno je:

  1. FOTOKOPIJU IZVODA iz Matične knjige rođenih od djeteta (donijeti najmanje tjedan dan prije krštenja).
  2. POTVRDU od kuma ili kume da može kumovati tj. da ima sve sakramente - krštenje, prva pričest, sveta potvrda i ako je vjenčan/a da je crkveno vjenčan/a – nije dovoljno samo civilno vjenčanje. Osobe koje su razvedene i žive u novom civilnom braku ne mogu kumovati, kao ni osobe koje žive u vanbračnim zajednicama.
  3. ako roditelji ne stanuju na području naše župe potrebno je iz župe u kojoj stanuju donijeti PISMENU SUGLASNOST za krštenje djeteta izvan župe stanovanja.
  4. na krštenje donijeti KRSNU SVIJEĆU I BIJELU HALJINICU.

Napomena: ako se uz civilno ime djetetu želi dodjeliti i krsno ime - kod dogovora o krštenju treba to naglasiti. Tu mogućnost ne preporučamo zbog eventualnih kasnijih problema oko imena jer i krsno ime se upisuje u maticu krštenih i uvijek se piše kod izdavanja svakog dokumenta. Najbolje je da se spominje samo ime koje dijete ima zapisano u rodnom listu i izvodu iz matične knjige jer je to jedino valjano za civilno - pravno područje i krsno ime može stvarati poteškoće.

Krštenja u našoj župi su svake SUBOTE u 12,00 sati, NEDJELJOM nakon sv. Mise u 11,00 sati (dakle, u 12,00 sati). Postoji mogućnost krštenja i pod sv. Misom u 11,00 sati.